Tembung Amarsudi Iku Tegese

Tembung Amarsudi Iku Tegese. Tembung entar yaiku tembung silihan, tembung kang ora kena ditegesi mung sawantahe bae. Mengandung satu kata sifat, seperti amba, ala, ayu, abang.

Pupuh Sinom Ing Serat Wedhatama Iku Ono Pirang Pada Serat Jawi
Pupuh Sinom Ing Serat Wedhatama Iku Ono Pirang Pada Serat Jawi from seratipunjawi.blogspot.com

Mengandung satu objek utama seperti lambene, kupinge, rambute, antinge dst. Tembung garba utawa tembung sinandhi yaiku tembung loro utawa luwih sing digandheng dadi siji sarana nyuda cacahing wandane.(terjemahan; Dene pratelan kang nuduhake prihatin.

Read more